Szkolny konkurs matematyczny dla klas I i II

"Dnia 21 maja 2014 r. odbył się szkolny konkurs matematyczny dla klas I i II. W konkursie wzięło udział 21 uczniów klas I i 14 uczniów klas II. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w klasie I wynosiła 19 punktów, natomiast w klasie II 18 punktów. Pierwsze miejsce w klasie I zajęła Anna Rychlik, w klasie drugiej Paulina Kodym. Wyróżnione uczennice zostaną nagrodzone na koniec roku szkolnego. Przewodnicząca konkursu - pani Ewa Małetko." Pozdrawiam, Ewa Małetko