Wybory Samorządu Uczniowskiego

21 września odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Ilona Deja, kl. IIc, Małgorzata Pazio, kl. IIc i Beata Gadomska, opiekun SU. W głosowaniu wzięło udział 294 uczniów i 18 nauczycieli. (2 głosy nieważne).

Spośród 14 kandydatów w skład Zarządu SU w roku szkolnym 2016/2017 weszły następujące osoby:

  • Weronika Nowosiak, kl. IIIc -        24 głosy
  • Bartosz Zasłonka, kl. Ia –            25 głosów
  • Julia Piszcz, kl. Ic –                       25 głosów
  • Weronika Murawska, kl. IIIe –       52 głosy
  • Oliwia Bronisz, kl. IIId –          62 głosy (przewodnicząca)

 Zgodnie z regulaminem SU Gimnazjum Gminy Liw w Węgrowie opiekunem jest p. Beata Gadomska, która została wybrana w ubiegłym roku szkolnym na kadencję trwającą dwa lata.

 Opiekun SU

Beata Gadomska