SPRAWOZDANIE Z PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM GMINY LIW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 sem. II

W ramach pracy SU w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego zostały zrealizowane następujące zadania:

  • Przez tydzień działała Poczta Walentynkowa połączona ze sprzedażą kart, zakończona ogłoszeniem wyników podczas apelu
  • Dzień Krawata (29 lutego)
  • Dzień Kobiet (życzenia i zakup czekoladek dla Pań i Panów pracujących w szkole)
  • Gazetka związana z Dniem Otwartym w szkole, ukazująca działania mające na celu rozwijanie zainteresowań ucznia
  • Pierwszy szkolny przegląd „Mam talent”, Uczestnicy konkursu zaprezentowali szeroki i różnorodny wachlarz talentów: śpiew, taniec, grę na instrumentach, umiejętności manualne, aktorskie, malarskie i inne. Ogromne przedsięwzięcie, wymagające logistyki w organizacji i zaangażowania wielu osób, a przede wszystkim opiekuna SU, który koordynował prace. Jednak trud opłacił się, gdyż konkurs bardzo podobał się społeczności szkolnej.
  • Dyskoteka szkolna (maj)
  • Kolorowy Dzień Dziecka

 

Opis działań SU został zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

 

Podsumowując ten rok mojej pracy jako opiekuna SU, stwierdzam, że był to pracowity okres, gdyż wiele uroczystości szkolnych zazębiało się i część zadań realizował SU, a część Kółko Teatralne, nad którymi sprawuję opiekę. Na pochwałę zasługują uczniowie stanowiący Zarząd SU: Weronika Murawska, Kamil Kowalczyk, Łukasz Bielak, Natalia Rytel, Aleksandra Rafałowicz, którzy wykazywali się aktywnością i zawsze służyli pomocą w działaniach podejmowanych w ramach pracy SU. Z Zarządu został usunięty Maciej Rozbicki za niewłaściwe zachowanie podczas dyskoteki szkolnej.

 

Opiekun SU

Beata Gadomska