SPRAWOZDANIE Z PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM GMINY LIW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

            W ramach pracy SU w I semestrze bieżącego roku szkolnego podjęte zostały następujące działania:

  • Otrzęsiny klas pierwszych (przygotowanie konkursów i zabaw dla uczniów, ślubowanie)
  • Dzień Edukacji Narodowej (życzenia i zakup kwiatków dla pracowników gimnazjum)
  • Loteria fantowa w czasie dyskoteki andrzejkowej, wróżby andrzejkowe
  • Akcja „Zostań pomocnikiem Św. Mikołaja”, która cieszyła się sporym odzewem wśród uczniów. Zwycięska klasa, którą najliczniej reprezentowali Mikołaje, Bałwanki, Śnieżynki i Mikołajki otrzymała nagrodę.
  • Udział w Akcji „Góra Grosza”