Wybory Samorządu Uczniowskiego

21 września odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Ilona Deja, kl. IIc, Małgorzata Pazio, kl. IIc i Beata Gadomska, opiekun SU. W głosowaniu wzięło udział 294 uczniów i 18 nauczycieli. (2 głosy nieważne).

Spośród 14 kandydatów w skład Zarządu SU w roku szkolnym 2016/2017 weszły następujące osoby:

 • Weronika Nowosiak, kl. IIIc -        24 głosy
 • Bartosz Zasłonka, kl. Ia –            25 głosów
 • Julia Piszcz, kl. Ic –                       25 głosów
 • Weronika Murawska, kl. IIIe –       52 głosy
 • Oliwia Bronisz, kl. IIId –          62 głosy (przewodnicząca)

 Zgodnie z regulaminem SU Gimnazjum Gminy Liw w Węgrowie opiekunem jest p. Beata Gadomska, która została wybrana w ubiegłym roku szkolnym na kadencję trwającą dwa lata.

 Opiekun SU

Beata Gadomska

 


 

SPRAWOZDANIE Z PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM GMINY LIW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 sem. II

W ramach pracy SU w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego zostały zrealizowane następujące zadania:

 • Przez tydzień działała Poczta Walentynkowa połączona ze sprzedażą kart, zakończona ogłoszeniem wyników podczas apelu
 • Dzień Krawata (29 lutego)
 • Dzień Kobiet (życzenia i zakup czekoladek dla Pań i Panów pracujących w szkole)
 • Gazetka związana z Dniem Otwartym w szkole, ukazująca działania mające na celu rozwijanie zainteresowań ucznia
 • Pierwszy szkolny przegląd „Mam talent”, Uczestnicy konkursu zaprezentowali szeroki i różnorodny wachlarz talentów: śpiew, taniec, grę na instrumentach, umiejętności manualne, aktorskie, malarskie i inne. Ogromne przedsięwzięcie, wymagające logistyki w organizacji i zaangażowania wielu osób, a przede wszystkim opiekuna SU, który koordynował prace. Jednak trud opłacił się, gdyż konkurs bardzo podobał się społeczności szkolnej.
 • Dyskoteka szkolna (maj)
 • Kolorowy Dzień Dziecka

 

Opis działań SU został zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

 

Podsumowując ten rok mojej pracy jako opiekuna SU, stwierdzam, że był to pracowity okres, gdyż wiele uroczystości szkolnych zazębiało się i część zadań realizował SU, a część Kółko Teatralne, nad którymi sprawuję opiekę. Na pochwałę zasługują uczniowie stanowiący Zarząd SU: Weronika Murawska, Kamil Kowalczyk, Łukasz Bielak, Natalia Rytel, Aleksandra Rafałowicz, którzy wykazywali się aktywnością i zawsze służyli pomocą w działaniach podejmowanych w ramach pracy SU. Z Zarządu został usunięty Maciej Rozbicki za niewłaściwe zachowanie podczas dyskoteki szkolnej.

 

Opiekun SU

Beata Gadomska

SPRAWOZDANIE Z PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM GMINY LIW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

            W ramach pracy SU w I semestrze bieżącego roku szkolnego podjęte zostały następujące działania:

 • Otrzęsiny klas pierwszych (przygotowanie konkursów i zabaw dla uczniów, ślubowanie)
 • Dzień Edukacji Narodowej (życzenia i zakup kwiatków dla pracowników gimnazjum)
 • Loteria fantowa w czasie dyskoteki andrzejkowej, wróżby andrzejkowe
 • Akcja „Zostań pomocnikiem Św. Mikołaja”, która cieszyła się sporym odzewem wśród uczniów. Zwycięska klasa, którą najliczniej reprezentowali Mikołaje, Bałwanki, Śnieżynki i Mikołajki otrzymała nagrodę.
 • Udział w Akcji „Góra Grosza”

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Dnia 22 września 2015 roku przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Odbyły się one zgodnie z ordynacją wyborczą. Uczniowie odpowiedzialnie potraktowali możliwość wyboru osób, które będą godnie reprezentowały uczniowski punkt widzenia. Wybierano spośród 15 kandydatów:

1. Olga Gąta kl. Ia

2. Maciej Rozbicki kl. Ib

3. Małgorzata Pazio kl. Ic

4. Gabriela Jaczewska kl. Id

5. Maciej Adamczuk kl. Ie

6. Sebastian Nojszewski kl. IIa

7. Weronika Rostek kl. IIb

8. Weronika Nowosiak kl. IIc

9. Patryk Rybak kl. IId

10. Wiktoria Murawska kl. IIe

11. Kamil Jesiota kl. IIIa

12. Kamil Kowalczyk kl. IIIb

13. Natalia Rytel kl. IIIc

14. Łukasz Bielak kl. IIId

15. Aleksandra Rafałowicz kl. IIIe

W wyborach wzięli udział wszyscy uczniowie i nauczyciele, którzy w tym dniu byli obecni w szkole. Nad przebiegiem wyborów czuwałam Komisja Wyborcza w  składzie:

 1. Wiktoria Kraszewska kl. IIIa
 2. Natalia Chmielewska kl. IIIa
 3. Michał Sowiński kl. IIIe
 4. Justyna Wielądek – opiekun SU

Zwyciężyli uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2015/2016 będą tworzyć:

 1. Wiktoria Murawska  IIe – przewodnicząca / 46 głosów/
 2. Maciej Rozbicki kl. Ib – zastępca /41głosy/
 3. Łukasz Bielak kl. IIId      /33 głosy/
 4. Aleksandra Rafałowicz kl. IIIe   / 29 głosów/
 5. Natalia Rytel kl. IIIc /27 głosów/
 6. Kamil Kowalczyk kl. IIIb  /27 głosów/

W tym roku zmienia się również opiekun Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie wybierali swego przewodniczącego spośród 19 nauczycieli. Bezkonkurencyjnie zwyciężyła pani Beata Gadomska z liczbą głosów - 85. Wszystkim wygranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 

                                                                                                        Opiekun SU

                                                                                                        Justyna Wielądek