Podsumowanie rywalizacji sportowej za ubiegły rok szkolny 2013/2014

   Dnia 28 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie odbyło się uroczyste wręczenie pucharów i nagród książkowych podsumowujące rywalizację sportową za ubiegły rok szkolny 2013/2014. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Węgrowskiego – Krzysztof Fedorczyk, Burmistrz Łochowa – Marian Dzięcioł, Przewodniczący Rady Łochowa – Andrzej Suchenek, Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Węgrowskiego – Tadeusz Krupa, gospodarz obiektu – dyrektor Paweł Gelbrecht, zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele wychowania fizycznego i sponsorzy.

   Uroczystość ta odbywa się cyklicznie już od kilkunastu lat w różnych szkołach Powiatu Węgrowskiego. Nauczyciele wychowania fizycznego są jedyną grupą przedmiotową, która spotyka się regularnie podsumowując całoroczną rywalizację sportową w kategorii: Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych. O sukcesach sportowych i najważniejszych osiągnięciach na szczeblu regionalnym i wojewódzkim poinformował wieloletni działacz i nauczyciel wychowania fizycznego – Jan Tempczk.

   Nasze Gimnazjum Gminy Liw  trzeci rok z rzędu zwyciężyło w klasyfikacji Szkół Gimnazjalnych pokonując PG Stoczek – drugie miejsce, PG Węgrów – trzecie miejsce, PG Sadowne – czwarte miejsce, PG Łochów – piąte miejsce. Puchar i nagrodę za zwycięstwo w klasyfikacji odebrał dyrektor Krzysztof Litka wraz z oddelegowaną nauczycielką wychowania fizycznego – Sylwią Florowską.

   Nasi uczniowie punktowali w 23 dyscyplinach. Świadczy to o wszechstronności pracy nauczycieli wychowania fizycznego, szerokich zainteresowaniach i zdolnościach uczniów naszej szkoły. Dziękujemy za wysiłek i całoroczny trud naszym uczniom, którzy reprezentowali Gimnazjum Gminy Liw w zawodach sportowych. Życzymy im dalszych sukcesów na szczeblu ponadgimnazjalnym, a uczniów klas I, II i III zachęcamy do wysiłku podczas dalszej rywalizacji na zasadach fair play.

 

                                                                       Nauczyciele wychowania fizycznego