Cykl spotkań ,, Człowiek XXI wieku – jego praca i pasje…” Pani Anna Chemycz

   W dniu 17 marca 2014 roku odbyło się IV spotkanie z cyklu ,,Człowiek XXI wieku, jego praca i pasje…”. Zaproszonym gościem była sędzia Sądu Rejonowego w Węgrowie pani Anna Chemycz.

Temat spotkania brzmiał : ,,W zgodzie z prawem….’’

   

   Pani sędzia Anna Chemycz, która jest prezesem Sądu Rejonowego w Węgrowie w interesujący sposób przedstawiła strukturę i zadania sądownictwa. Przestrzegała przed naruszeniem prawa i ukazała konsekwencje negatywnych czynów.