Projekt z orkiestrą dętą w roli głównej

Z pewnością większość mieszkańców naszej gminy słyszała orkiestrę Ochotniczej Straży pożarnej podczas różnych uroczystości, ale jako bohater projektu edukacyjnego wystąpiła ona po raz pierwszy. Po raz pierwszy też gościła w naszej szkole.

Przed koncertem pięć uczennic z klasy 2b i uczeń z 2c zaprezentowali historię orkiestry z Liwa, ale zanim zaczęła się ich opowieść, dziewczyny brawurowo wykonały piosenkę Haliny Kunickiej „Orkiestry dęte”. Nieprzypadkowa piosenka i nieprzypadkowy temat projektu – wszyscy jego uczestnicy są członkami orkiestry i grają w niej od kilku lat.

Trafili tu za przyczyną swych starszych kolegów lub rodzeństwa. Grają w zespole całe rodziny, a wśród nich wielu naszych absolwentów i obecnych uczniów, trudno się więc dziwić, że panuje tu rodzinna atmosfera. Przygotowany przez uczniów projekt przypomniał historię orkiestry od początków jej działalności.

Nie zabrakło też informacji na temat sukcesów w konkursach muzycznych i o wyjazdach – szczególnie o tym ostatnim na Węgry. Prezentacji towarzyszyła projekcja slajdów, dzięki której można było podziwiać piękne galowe stroje muzyków.

Największą atrakcją był jednak z pewnością koncert orkiestry, która wystąpiła ze współczesnym repertuarem. „Hard rock hallelujah” czy piosenka z musicalu „New York, NewYork” zdobyły serca publiczności, wśród której było grono nauczycielskie naszego gimnazjum, uczniowie i wielu gości spoza szkoły. Zagrane na bis „Orkiestry dęte” zamknęły klamrą całość prezentacji. Miejmy nadzieję, że projekt o orkiestrze dał początek jej następnym wy-stępom w naszej szkole.