Finał akcji Trzymaj Formę

W środę 03.06.2015r w naszym Gimnazjum odbyło się podsumowanie akcji Trzymaj formę. Ogólnopolski Program Edukacyjny Trzymaj formę współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności, Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO (Międzynarodowej Organizacji Zdrowia)  dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Celem programu Trzymaj formę! jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków (w tym również unikania środków uzależniających)  wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 

Nasz program zawierał:

a)    wprowadzenie  informacje ogólne o akcji i towarzyszących jej konkursach,

b)    filmy i prezentacje uczniowskie z konkursu Kleszcz mały, czy duży nic dobrego nie wróży,

c)    filmy i prezentacje uczniowskie z konkursów o zdrowym odżywianiu oraz prezentację Ciemne strony chemii, traktującą o używkach,

d)    prezentację plakatów o zdrowej żywności i zdrowym odżywianiu,

e)    podsumowanie przeprowadzonych ankiet, w których przebadano 135 uczniów z sześciu losowo wybranych klas:  klasa I b i I e,  klasa  II a i II c,   klasa III a i III e,

f)    piosenki zaśpiewane przez chór szkolny o wyżej wymienionej tematyce,

g)   kilka słów podsumowania koordynator projektu p. Teresy Kuryłek i p. dyrektora K. Litki.

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika iż ok.48% uczniów spożywa cztery lub więcej posiłków dziennie natomiast ok.3%  spożywa 1 posiłek dziennie. Ok.54% młodzieży je zazwyczaj śniadanie, a ok.20% nie je śniadań. Badania pokazały, że ok.39% uczniów najczęściej spożywa w szkole obiady, a 31,30%  - kanapkę. Ponad 34% pije najczęściej wodę, a  tylko ok. 3% pije napoje energetyczne. Ok.70% osób rzadko podjada słodycze między posiłkami, a prawie 5% nigdy nie podjada słodyczy. Prawidłowe żywienie  to nie tylko dostarczanie organizmowi wszystkich niezbędnych składników pokarmowych, ale także regularność posiłków - ich liczba i rozkład w ciągu dnia. Dzieci i młodzież powinny spożywać średnio 4 -5 posiłków dziennie, najlepiej o stałych porach dnia. Spożywanie posiłków rzadziej niż 3 razy w ciągu dnia powoduje obniżenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemię), co wywołuje uczucie głodu, zmęczenia, pogarsza koncentrację. Czasem mogą wystąpić bóle brzucha i inne dolegliwości. Bardzo ważnym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie. Powinno ono pokrywać około 20-25% dziennego zapotrzebowania na energię i być odpowiednio zbilansowane, czyli dostarczać czterech spośród pięciu podstawowych grup produktów tworzących Piramidę i Talerz Zdrowego Żywienia.

Wyniki są zadawalające, jak na tak dużą szkołę, ale musimy pamiętać o tym, że:

nie istnieje produkt spożywczy, który zawierałby wszystkie niezbędne składniki odżywcze w odpowiednich, potrzebnych dla organizmu ilościach. Tylko wykorzystanie wielu różnych produktów pozwala na właściwe zbilansowanie diety.

Cieszymy się, że akcja spotyka się z  dużym zainteresowaniem, mamy nadzieję, że

w przyszłym roku jeszcze więcej młodzieży weźmie w niej udział.

Prezentację przygotowały: koordynator projektu p. T. Kuryłek, p. I. Ogonowska, p. L. Kalata, p. A. Gołoś, p. J. Ługowska. Dziękujemy innym nauczycielom zaangażowanym w akcję i prowadzącym zajęcia edukacyjne z powyższego tematu.

Dołączamy zdjęcia z uroczystości wykonane przez p. Ł. Borysa.