10 kwietnia 2013 r. – III Przegląd Spektakli Profilaktycznych w Węgrowskim Ośrodku Kultury

Już po raz trzeci grupa teatralna „APLAUZ” pod kierunkiem p. Beaty Gadomskiej wzięła udział w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych. (Przypominamy, ze w ubiegłym roku zajęliśmy I miejsce!) W tym roku przegląd nie miał charakteru konkursu, być może dlatego, ze zaprezentowały się jedynie trzy gimnazja z powiatu węgrowskiego. Przygotowaliśmy spektakl „Taniec z białą damą”, poświęcony problemowi narkomanii. Przedstawienie było próbą odpowiedzi na pytania dlaczego ludzie popadają w nałóg, jak krucha jest granica między ciekawością, zabawą a uzależnieniem… Odpowiednią oprawę spektaklu zapewniła muzyka Ryszarda Riedla i zespołu „Dżem”, a także piosenka Marli Rodowicz „Łatwopalni”.

Spektakl zaprezentujemy w szkole po egzaminie gimnazjalnym!!!