Konkurs „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia”

18 grudnia 2014r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” organizowanego przez bibliotekę szkolną. Jury p. H.Gawor i p. A.Roguski (informatyk) ocenili prezentacje zarówno pod kątem merytorycznym, jak i technicznym. Zwycięska okazała się prezentacja uczniów z klasy IIb, gdyż urozmaicona była grą kolęd na instrumentach muzycznych jak również ich śpiewem, czego serdecznie gratulujemy. Drugie miejsce zdobyły: Gabriela Pazio i Joanna Wikieł z klasy IIb, Aleksandra Rafałowicz i Weronika Rychlik z klasy IIe, natomiast trzecie miejsce zajęła Wiktoria Bardadyn uczennica z klasy IIId.

Całą uroczystość mieli przyjemność podziwiać uczniowie z klas: IIIa,IIIe,Ic,Id z nauczycielami: p. Moniką Kałuską, p. Joanną Dobosz, p. Marzenną Leszczyńską i panem Dyrektorem Szkoły.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zachęcamy do dalszej aktywności.

 Helena Gawor