informatyka

Wymagania na poszczególne oceny - klasa II

 

Wymagania na poszczególne oceny - klasa III

 

Informatyka. Podstawowe tematy jest najnowszą wersją znanego i cenionego podręcznika do informatyki dla gimnazjum, w którym Autorka prezentuje metody pracy z programami komputerowymi, niezależne od wybranego oprogramowania lub jego wersji. Zwraca uwagę na podobieństwa w wykonywaniu wielu operacji w różnych programach (np. programów z pakietów Microsoft Office i OpenOffice), wskazując wspólne mechanizmy.
Podręcznik wydany w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej zawiera ponad 400 ćwiczeń i zadań, ponad 200 pytań sprawdzających, ponad 20 zadań projektowych.
Treści nauczania zostały zaktualizowane zgodnie z nową podstawą programową i dostosowane do najnowszych wersji programów komputerowych (m.in. Microsoft Office, OpenOffice) oraz systemu operacyjnego Windows.

W nowej wersji zaktualizowano zagadnienia dotyczące m.in.:
• komputera, jego budowy i zastosowań,
• Internetu, metod komunikacji oraz pobierania i wyszukiwania informacji w internetowych bazach danych i encyklopediach multimedialnych,
• przepisów dotyczących prawa autorskiego i profilaktyki antywirusowej,
• zarządzania danymi w bazie danych,
• pracy z dokumentami komputerowymi,
• zastosowań arkusza kalkulacyjnego, m.in. do symulacji różnych zjawisk i rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych,
• wykonywania wybranych algorytmów za pomocą komputera.

Na płycie CD zamieszczono: ponad 100 dodatkowych zadań, pliki potrzebne do wykonania zadań i ćwiczeń z podręcznika i z CD (zapisane dla programów z pakietów Microsoft Office, OpenOffice i Microsoft Works), wersje demonstracyjne programów: Logomocja, ELI i Baltie, aplikację Modele PWN zwierającą przykłady modeli zjawisk.

 

 

 


 

 

Materiały dla klasy III programowanie

Darmowy kompilator pascala.

Pierwszy prosty program - suma liczb:

program suma;
var a, b, s: integer;
begin
Readln (a, b);
s := a + b;
Writeln (s);
Readln;
end.