Wycieczka do Kazimierza Dolnego.

   Dnia 14.06.2014 r. odbyła się wycieczka do Kazimierza Dolnego zorganizowana przez świetlicę szkolną. Kierownikiem wycieczki była p. Marzenna Leszczyńska, opiekunami p. Anita Gołoś, p. Ewa Małetko, p. Małgorzata Izdebska. Celem wycieczki było zwiedzenie malowniczego miasteczka nad Wisłą. Krajobraz Wąwozu Korzennego - pionowe pozbawione roślinności kilkunastometrowe ściany, oraz wystające z nich korzenie drzew tworzące z nich piękne kompozycje wzbudziły ogromne zainteresowane. Pobyt w Muzeum Przyrodniczym dostarczył uczestnikom wiedzy i pobudził do refleksji wpływając na kształtowanie przyrodniczej świadomości. Stałe ekspozycje, oraz żywe eksponaty oglądano z dużym zaciekawieniem.

   Ważnym punktem programu wycieczki było również zwiedzenie zabytkowego Kościoła Farnego, oraz kamieniczek ze studnią w centrum miasteczka. Pobyt na szczycie Góry Trzech Krzyży umożliwił podziwianie pięknego krajobrazu doliny Wisły. Ostatnim punktem programu był rejs statkiem po Wiśle.

   Wycieczka była pełna miłych wrażeń. Wszyscy wrócili zadowoleni.

Ewa Małetko