Mikołajki w Gimnazjum Gminy Liw

   Dnia 8 grudnia 2014 roku w Gimnazjum Gminy Liw odbyły się Mikołajki. Samorząd Uczniowski w przebraniu Mikołaja odwiedził wszystkie klasy i obdarzył słodkim upominkiem. Tego dnia wszyscy uczniowie i nauczyciele mieli również za zadanie przyjść w czerwonych czapeczkach. Niektóre z klas bardzo sumiennie przygotowały się do akcji.

A oto wyniki:

IA wszyscy uczniowie + wychowawca p. Ludmiła Kalata

ID wszyscy uczniowie + wychowawca p. Marzenna Leszczyńska

IE wszyscy uczniowie + wychowawca p. Ewa Januszewska

IIIA wszyscy  uczniowie + wychowawca p. Justyna Wielądek

IIIB wszyscy uczniowie + wychowawca Łukasz Borys

Zwycięskie klasy w nagrodę otrzymują „2 dni luzów”. Nagrodę ufundowali sami uczniowie.  Samorząd Uczniowski, w imieniu zwycięzców, prosi całe Grono Pedagogiczne o przychylność.

Szczęśliwe dni  to CZWARTEK I PIĄTEK /11-12 GRUDNIA/

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział we wspólnej zabawie!

 

Opiekun SU