Gimradio

Uczniowie zapisani do szkolnego radiowęzła
w roku szkolnym 2016/2017.

1. Mateusz Błoński
2. Mateusz Kosiorek kl. I a
3. Radosław Popowski I a
4. Adam Puchłowski kl. I a
5. Tomasz Gorczyca kl. II d
6. Paweł Gierej kl. III a
7. Konrad Kowalski kl. III a
8. Adrian Łukasiak kl. III a
9. Michał Dobosz  kl. III e
10. Adam Brzozowicz kl. III e
10. Szymon Powęzka kl. III e
11 .Łukasz Mazurek kl. III e

 

  


 

Praca uczniów w radiowęźle w r. sz. 2015/2016:

 

1.Praca przy konsoli:

Emilia Błońska kl. Ic, Ilona Deja kl. Ic,  Krzysztof Chmielewski Id, Gabriela Jaczewska kl. Id, Jakub Solka kl. Id, Justyna Jaczewska kl. IIIa, Alicja Stelmach kl. IIIa, Jakub Kołak kl. IIIe, Szymon Kucharczyk kl. IIIe, Jakub Mięszała kl. IIIe, Michał Sowiński kl. IIIe

2. Myśl dnia:

Maria Błońska kl. Ic, Natalia Górska kl. Ic,Małgorzata Pazio kl. Ic

3. Kalendarz historyczny:

Małgorzata Pazio kl. Ic                                                                                                                                                                       

4. Imieniny:

Emilia Błońska kl. Ic, Maria Błońskakl. Ic, Ilona Deja kl. Ic,  Natalia Górska kl. Ic, Małgorzata Pazio kl. Ic

5. Szkolna lista przebojów:

Katarzyna Stelmach kl. IIIa, Gabriela Rydzewska kl. IIIa

6. Pozdrowienia:

Małgorzata Pazio kl. Ic, Natalia Rytel kl. IIIc, Klaudia Romańska kl. IIIc, Natalia Szczęsna
kl. IIIc

7. Przygotowanie sprzętu muzycznego przed uroczystościami  i po uroczystościach szkolnych  (rozstawienie kolumn, mikrofonów, konsoli):

Jakub Kołak kl. IIIe, Szymon Kucharczyk kl. IIIe, Jakub Mięszała kl. IIIe, Michał Sowiński
kl. IIIe 

 


Z historii szkolnego radiowęzła…

Wrzesień 2005

• Poinformowanie społeczności szkolnej o przygotowaniach do pracy w szkolnym radiowęźle
• Wybór opiekunów –p. Sylwia Rybak, p. Olgierd Każuch
• Przygotowanie pomieszczenia. Utworzenie bazy pracy i planu pracy radiowęzła

Październik 2005

• Przesłuchanie uczniów zgłaszających się do pracy w szkolnym radiowęźle.

(Komisja w składzie : Dyrektor Krzysztof Litka, Sylwia Rybak, Olgierd Każuch)
• Radiowęzeł jako źródło informacji szkolnej.
• Udział radiowęzła w szkolnych uroczystościach
• Praca uczniów w radiowęźle :
1. Praca przy konsoli muzycznej.
2.Imieniny.
3.Humor.
4. Muzyka dla nauczycieli.
5. Myśl tygodnia.
6. Informacje szkolne.
7. Muzyczne pozdrowienia.

Listopad 2005 

• Nazwa radiowęzła.
• Zorganizowanie konkursu na nazwę (propozycja uczniów i nauczycieli)
• Sondaż szkolny. Zebranie propozycji i poinformowanie społeczności szkolnej o dokonanym wyborze.

Grudzień 2007

Audycja poetycko-muzyczna na motywach wierszy Jana Twardowskiego pod kierunkiem 
p. Ludmiły Kalaty

Listopad 2008

• Udział opiekuna i wybranych uczniów w Warsztacie Edukacji Medialnej Media Starter