,,Człowiek XXI wieku, jego praca i pasje….” Pan Dariusz Sińczuk

W dniu 17 kwietnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu : ,,Człowiek XXI wieku, jego praca i pasje…”. Zaproszonym gościem był pan Dariusz Sińczuk współwłaściciel Zakładu Produkcyjnego JARMET w Węgrowie.

Pan Dariusz Sińczuk jest niewątpliwie człowiekiem sukcesu. Opowiedział o powstaniu i funkcjonowaniu swojej firmy, którą zbudował od podstaw. Przedstawił plany i zamierzenia rozwoju zakładu.

Prelegent zwrócił uwagę , jak ważną rolę w życiu współczesnego człowieka odgrywa nauka.

Na pamiątkę spotkania każdy uczestnik otrzymał okolicznościowe gadżety.