Informacja dla rodziców.

W związku z zakończeniem okresu aktywności  kont rozszerzonych do eDziennika  Librus informujemy, że Dyrektor szkoły prowadzi negocjacje z przedstawicielami firmy Librus w celu zapewnienia dalszego dostępu do modułu ocen i frekwencji on-line na jak najlepszych warunkach finansowych.

O sposobie i cenach przedłużenia ważności konta rozszerzonego poinformujemy w najbliższym czasie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku utraty możliwości kontroli frekwencji i ocen on-line zawsze istnieje możliwość uzyskania informacji o postępach w nauce bezpośrednio u wychowawcy lub w szkole.