Akcja ,,Sprzątamy Świat"

Dnia 26 września klasa Id i IIc  wraz z wychowawczyniami  wzięły udział w akcji ,,Sprzątamy świat”.

Uczniowie porządkowali wyznaczony odcinek od  ronda Powstańców  z 1863 roku do Pomnika Powstańców Styczniowych.

Młodzież  z wielkim zaangażowaniem penetrowała  wyznaczone miejsca. Wśród zbierających panował radosny nastrój i niedowierzanie, jakie to cudeńka można znaleźć.

Czego tu nie było… rzeczy niezwykłe wypełniały worki.

Akcja zakończyła się sukcesem – 20 worków śmieci mniej.