Regulamin biblioteki szkolnej

Opublikowano: wtorek, 19, listopad 2013 22:00
A.Gawor
Odsłony: 893
 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko koleżanek, kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.
 5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczyć większą liczbę książek jednorazowo.
 6. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 7. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 8. W okresie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki.
 9. Czytelnikom nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 10. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
 11. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić.
 12. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 13. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki( innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z nauczycielem. Do czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 14. Na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 15. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.