Regulamin czytelni szkolnej

Opublikowano: wtorek, 19, listopad 2013 21:46
A.Gawor
Odsłony: 952

I. Prawo korzystania z czytelni

1.Z czytelni może korzystać każdy uczeń. W czytelni można czytać książki i czasopisma, odrabiać lekcje, pisać referaty i korzystać z pomocy nauczyciela.

2.Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami, bez jedzenia. Kurtki, teczki, torby i książki należy przed wejściem pozostawić  w wyznaczonym na to miejscu.

3.W czytelni obowiązuje cisza.

4.Uczeń źle się zachowujący, głośny i hałaśliwy zostanie wyproszony. Może zostać ukarany czasowym zakazem wstępu do czytelni.

5.Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać do zeszytu czytelni swoje nazwisko i klasę. 

II. Korzystanie ze zbiorów

1.W czytelni można korzystać ze zbiorów, to jest księgozbioru podręcznego i czasopism.

2.Z księgozbioru podręcznego (m.in. encyklopedie, słowniki, albumy…) i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu, nie można wynosić ich poza czytelnię.

3.Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych.

4.Do innych zbiorów za pośrednictwem nauczyciela.

5.Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce. 

6.Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki nauczycielowi. 

 III. Poszanowanie książek

1.Książki i czasopisma poleca się opiece czytelników.

2.Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.

3.Nie wolno kreślić książek i czasopism, robić notatek na marginesach książek, zaginać.

4.Troskę o ład i piękno czytelni powierza się również czytelnikom.