Regulamin konkursu „Julian Tuwim w naszej szkole”

Konkurs odbędzie się w związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

roku 2013 - Rokiem Juliana Tuwima

 

Cele :

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności uczniów

-promowanie czytelnictwa wśród młodzieży

-zwrócenie uwagi na wartość książki jako pięknego i mądrego podarunku świątecznego

-promowanie twórczości Juliana Tuwima

 

Warunki uczestnictwa:

1.Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną na temat życia i twórczości J. Tuwima

 lub pracę plastyczną do jednego z wierszy.

2.Podczas pokazu prezentacji uczniowie zarecytują wybrane utwory J. Tuwima.

3. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A3 na bloku technicznym, techniką dowolną (farby , kredki, kolaż, itp.)

 

Termin i miejsce składania prac:

1. Prace konkursowe należy składać do dnia 04.12.2013r. do pani J. Dobosz i pani H. Gawor.

2. Rozstrzygnięcie konkursu i prezentacja prac uczniów odbędzie się dnia 11.12.2013r.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Czekają atrakcyjne nagrody!!!

 

 Organizator

 

 J. Dobosz  H. Gawor