Regulamin konkursu „Julian Tuwim w naszej szkole”

Konkurs odbędzie się w związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

roku 2013 - Rokiem Juliana Tuwima

 

Cele :

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności uczniów

-promowanie czytelnictwa wśród młodzieży

-zwrócenie uwagi na wartość książki jako pięknego i mądrego podarunku świątecznego

-promowanie twórczości Juliana Tuwima

 

Warunki uczestnictwa:

1.Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną na temat życia i twórczości J. Tuwima

 lub pracę plastyczną do jednego z wierszy.

2.Podczas pokazu prezentacji uczniowie zarecytują wybrane utwory J. Tuwima.

3. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A3 na bloku technicznym, techniką dowolną (farby , kredki, kolaż, itp.)

 

Termin i miejsce składania prac:

1. Prace konkursowe należy składać do dnia 04.12.2013r. do pani J. Dobosz i pani H. Gawor.

2. Rozstrzygnięcie konkursu i prezentacja prac uczniów odbędzie się dnia 11.12.2013r.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Czekają atrakcyjne nagrody!!!

 

 Organizator

 

 J. Dobosz  H. Gawor

Konkurs z Mitologii greckiej rozstrzygnięty. (2)

   Dnia 30 października 2013 roku w szkole odbył się konkurs z Mitologii greckiej, przeznaczony dla uczniów z klas I i II gimnazjum. Wzięło w nim udział 15 uczniów – 13 z klas I i 2 z klas II.
  Największą liczbę punktów zdobył Łukasz Żurawiki z kl. IIe zajmując tym samym I miejsce, drugie przypadło Kindze Jarząbek z kl. Ib, natomiast III miejsce zajął Tomasz Mlonek z kl. IIe.
  Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy.