"Bądź uprzejmy na co dzień i od święta".

4 czerwca 2013 r. odbyły się eliminacje szkolnego konkursu „Mistrzowie savoire-vivre’u”. Trzyosobowe zespoły z poszczególnych klas walczyły o prawo udziału w finale. Walka była bardzo wyrównana, a poziom wiedzy uczniów wysoki. W finale, 6 czerwca, zmierzyły się następujące klasy:

·         Klasa I e reprezentowana przez Edytę Popowską, Natalię Wikieł i Tomasza Mlonka

·         Klasa II e reprezentowana przez Karolinę Chróścicką, Karolinę Niewiarowską i Paulinę Nowakowaską

·         Klasa III c reprezentowana przez Kacpra Grabarczyka, Jakuba Jurkowskiego i Maksymiliana Sulicha.

Walcząc o tytuł „Mistrzowie savoire-vivre’u”, zmierzyli się w trzech konkurencjach. Pierwsza wymagała nie tylko wiedzy, ale i refleksu, gdyż odpowiadała ta drużyna, która jako pierwsza zasygnalizowała gotowość sygnałem dźwiękowym. W tym zadaniu bezkonkurencyjna okazała się klasa I e !!!

W drugiej konkurencji uczniowie z kółka teatralnego odgrywali scenki: w autobusie, w domu podczas przyjmowania gości i w restauracji. Zadaniem uczestników było wskazanie zachowania niezgodnego z zasadami dobrego wychowania. Mogli podwoić liczbę punktów, jeśli podali, jak należy zachować się właściwie w danej sytuacji. Tę konkurencję wygrała klasa II e !!

I na koniec – kalambury!!! Dwa przysłowia uczniowie odgadli bez trudu, natomiast trzecie - „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” – rozszyfrowała p.Teresa Kuryłek!

Po emocjonującym finale tytuł „Mistrzowie savoire-vivre’u” otrzymała klasa I e, uzyskując 23 pkt., drugie miejsce – klasa IIe (22 pkt.) a trzecie – klasa III c (21 pkt.) Wszyscy otrzymali cenne nagrody, a każda drużyna pamiątkowy dyplom.

Poza tym prosiłam wychowawców o wytypowanie wspólnie z wychowankami ucznia z klasy, któremu przyznaliby tytuł Coolturalnego. Podczas finału zostali oni uhonorowani medalem, dyplomem i …czekoladą. J

Tytuł Coolturalny uczeń Gimnazjum Gminy Liw w roku szkolnym 2012/2013 otrzymali:

·         Weronika Boruc, kl. I a

·         Kamil Stokowski, kl. I b

·         Oliwia Wójciszyn, kl. I c

·         Wiktoria Bardadyn, kl. I d

·         Wiktoria Bednarczyk, kl. I e

·         Alicja Suchodolska, kl. II a

·         Natalia Dzieciatko, kl. II c

·         Marta Zawadzka, kl. II d

·         Karolina Niewiarowska, kl. II e

·         Olga Popowska, kl. III a

·         Weronika Gołoś, kl. III b

·         Judyta Sopyła, kl. III c

·         Radosław Rybak, kl. III d

·         Ewelina Gołębiewska, kl. III e

Cała akcja spotkała się z życzliwym przyjęciem. Warto uświadomić sobie, że „Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi”.

Zatem uśmiechajmy się do siebie jak najczęściej i pamiętajmy o kilku prostych, ale jednocześnie magicznych słowach: proszę, przepraszam i dziękuję!!!

Beata Gadomska

Opiekun SU

 

Jeszcze kilka wskazówek dla tych, którzy z dobrymi manierami są troszkę na bakier…

Szkolny savoir - vivre

 1. Uczeń jako pierwszy kłania się wszystkim pracownikom szkoły, mówiąc "dzień dobry. Kiedy się kłania lub z kimś rozmawia, wyjmuje ręce z kieszeni.
 2. Uczeń stosuje na co dzień zwroty grzecznościowe: "dziękuję", "proszę", "przepraszam", itp.
 3. Uczeń nie spóźnia się na zajęcia.
 4. Uczeń nie zaczepia innych - nie używa przemocy, nikogo nie bije.
 5. Uczeń ubiera się stosownie do sytuacji, ale zawsze estetycznie.
 6. Uczeń dba o higienę i porządek w szkole/klasie - nie pisze po ławkach, nie śmieci, nie niszczy pomocy naukowych i mienia szkoły.
 7. W czasie lekcji uczeń zachowuje się właściwie - nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć; wstaje, gdy nauczyciel się do niego zwraca; nie przerywa wypowiedzi innych osób; aktywnie pracuje podczas lekcji; nie żuje gumy.
 8. Uczeń dba o kulturę języka - nie używa wulgaryzmów, nie krzyczy, nie podnosi głosu, grzecznie zwraca się do innych, pracuje nad poprawą błędów językowych.
 9. Uczeń jest odpowiedzialny i prawdomówny - ma odwagę przyznać się do winy, nie kłamie i nie zrzuca odpowiedzialności na innych.
 10. Uczeń kulturalnie zachowuje się w czasie szkolnych uroczystości.
 11. Uczeń nie ulega nałogom - nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie używa narkotyków.
 12. Uczeń pamięta o kulturalnym zachowaniu się poza szkołą - kłania się osobom, które zna; ustępuje miejsca osobom starszym; używa zwrotów grzecznościowych; nie zaśmieca otoczenia; dba o przyrodę.
 13. Uczeń zna i przestrzega zasad kulturalnej obsługi telefonu komórkowego - wyłącza go podczas trwania zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych; nie używa telefonu, ani innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych. 
 14. Uczeń stara się pracować nad własnym charakterem i postępuje zgodnie z zasadami dobrego wychowania.
 15. Uczeń godnie reprezentuje szkołę.

Beata Gadomska

Konkurs na plakat o uzależnieniach - termin do 14 lutego 2014 r..

 

Kochani, wiemy, że jesteście pełni wrażeń, po warsztatach profilaktycznych, dlatego proponujemy Wam konkurs na plakat o tematyce profilaktycznej (poruszanej podczas zajęć).

 

Czytaj więcej: Konkurs na plakat o uzależnieniach - termin do 14 lutego 2014 r..