"Jak zachęcić maluchy do nauki języka angielskiego"

W środę 18 grudnia 2013 r miała miejsce kolejna odsłona projektu edukacyjnego "Jak zachęcić maluchy do nauki języka angielskiego" Tym razem uczennice klasy IIe - Klaudia Adaśko, Edyta Popowska i Natalia Wikieł - przeprowadziły zajęcia w klasie IIID w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie. Tematyka zajęć dotyczyła świąt Bożego Narodzenia.

  

  

Akcja: „ Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja”

Dnia 20 grudnia 2013 roku Samorząd Uczniowski zorganizował akcję, pt.: „Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja”. Uczniowie i nauczyciele mieli za zadanie przyjść tego dnia w czerwonych czapeczkach. Niektóre z klas bardzo sumiennie przygotowały się do akcji.

A oto wyniki:

III miejsce zajęła klasa IIE, w której 15 osób na 24 obecne tego dnia przyszło w czapeczkach Świętego Mikołaja + wychowawca klasy pani Anna Urban

II miejsce zajęła klasa IIA, w której 21 osób na 28 obecnych wzięło udział w naszej zabawie + wychowawca pani Justyna Wielądek

I miejsce otrzymują dwie klasy:

klasa IIIC, w której 25 osób na 25 obecnych wzięło udział w naszej zabawie + wychowawca pan Arkadiusz Sitek

i ex aequo

klasa IIIB, w której 16 osób na 16 obecnych tego dnia przyszło w czerwonych czapeczkach + wychowawca pan Arkadiusz Roguski

 

  

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w naszej corocznej już akcji!

 

                                                                                                                               Opiekun SU

"Podarunek pod choinkę od Juliana Tuwima”

19 grudnia młodzież z naszego gimnazjum odwiedziła węgrowskie przedszkola. Uczniowie z klasy Ib przygotowali pod kierunkiem pani Joanny Dobosz i pani Heleny Gawor zajęcia dla najmłodszych dzieci pt. "Podarunek pod choinkę od Juliana Tuwima”. Gimnazjaliści wykonali dwie inscenizacje w oparciu o twórczość tego poety: Ptasie radio i Rzepkę. Największym zainteresowaniem cieszyła się Rzepka – maluchy włączyły się do zabawy, pomagały nawet bohaterom spektaklu w wyciąganiu tytułowej rzepki.
Poza dwoma zaprezentowanymi wierszami, nasi mali słuchacze zapoznali się też z innymi wierszami Tuwima, a mianowicie z Lokomotywą i Dyziem marzycielem, które odczytała Natalia Dzieciątko, uczennica klasy IIIc.
Inscenizacje były "podarunkiem” dla przedszkolaków i my również zostaliśmy obdarowani uśmiechami wdzięcznych dzieci.

  

Uroczystość zakończyła się świątecznym akcentem, wspólnym kolędowaniem zainicjowanym przez Pana Dyrektora gimnazjum.

Bezpiecznie i zdrowo ..….na zajęciach edukacji

,,Edukacja dla bezpieczeństwa” to przedmiot realizowany w gimnazjum w klasie II, którego celem jest poznanie podstawowej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i nabycie umiejętności niezbędnych przy ochronie i ratowaniu zdrowia i życia. Aby przybliżyć tę tematykę uczniowie odwiedzali instytucje, które odpowiedzialne są za ratowanie życia i mienia ludzkiego.

     W siedzibie Straży Pożarnej z zainteresowaniem obejrzeli specjalistyczny sprzęt gaśniczy i ratunkowy. Wzbudziło to wiele emocji.

    W jednostce pogotowia ratunkowego uczniowie poznali wyposażenie karetki pogotowia. Ratownicy medyczni zapoznali zebranych ze sposobami udzielania pierwszej pomocy wykorzystując dostępne urządzenia. Instruowali, w jaki sposób należy postępować będąc świadkiem zdarzenia niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzkiego, przed przybyciem na miejsce służb ratowniczych.

  

  Na terenie szkoły odbyło się również spotkanie z panią Katarzyną Świątek – inspektorem Zarządzania Kryzysowego- wydziału  działającego przy Urzędzie Gminy Liw. Pani Świątek zapoznała uczniów z zagrożeniami na terenie gminy i poinformowała o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

    Dzięki tym spotkaniom uczniowie pozyskali praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rozstrzygnięcie konkursu: „Julian Tuwim w naszej szkole”.

Dnia 11.12.2013r. w świetlicy szkolnej, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu:„Julian Tuwim w naszej szkole”. Konkurs odbył się w związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2013 - Rokiem Juliana Tuwima.

Uczniowie zaprezentowali swoje prace multimedialne, dotyczące życia i twórczości poety oraz prace plastyczne z interpretacją wybranych utworów.

Uroczystość uświetnili recytacją wierszy J. Tuwima: Natalia Dzieciątko, Paulina Strzałkowska i Michał Petryński. Następnie p. Gawor i p. Dobosz wręczyły nagrody za najlepsze prace.

I miejsce w konkursie multimedialnym otrzymały: Paulina Strzałkowska i Paulina Rychlik

II miejsce : Marlena Janiszewska i Angelika Puchalska

I miejsce w konkursie plastycznym: Karolina Wojtyra

II miejsce w konkursie plastycznym: Agata Żukowska

III miejscew konkursie plastycznym: Dominika Korzeniewska i Alicja Leszczyńska]

 

  

Zaproszeni goście: dyrektor szkoły, kl. IIA i kl. IID wraz z wychowawcami mogli dokładnie poznać życie wielkiego poety, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków. Mamy również nadzieję, że jego poczucie humoru i optymizm udzielił się wszystkim zgromadzonym.

 

 Dziękujemy sponsorom, dzięki którym młodzież otrzymała nagrody za najciekawsze prace :

 

Państwu: Marioli i Wojciechowi Bączkom

Państwu: Renacie i Grzegorzowi Gaworom

Państwu: Katarzynie i Wojciechowi Tomasiukom

Państwu : Joannie i Dariuszowi Doboszom

Joanna Dobosz

Helena Gawor