Spotkanie z policjantami dotyczące tematu odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów.

   W dniach 17 i 19 lutego 2105 r. uczniowie klas pierwszych spotkali się z policjantami - p. sierż. Moniką Bielińską i p. asp. szt. Tomaszem Czarnockim, pracującymi w Zespole ds. Nieletnich i Patologii KPP w Węgrowie. Spotkania  dotyczyły tematu odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

   Nasi goście wyjaśnili pojęcia „demoralizacja", „czyn karalny”, „przestępstwo", „funkcjonariusz publiczny" oraz przedstawili procedury postępowania szkoły, policji i sądów w przypadku popełnienia  ww. czynów. Policjanci poruszyli też temat dopalaczy, przestrzegając przed ich kupowaniem i zażywaniem , opowiedzieli nam  również kilka autentycznych historii dotyczących konsekwencji nieprzestrzegania prawa przez osoby w wieku gimnazjalnym.