Konkurs na najciekawsze prezentacje multimedialne.

A. Roguski
Odsłony: 14592

Zapraszam uczniów do wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze prezentacje multimedialne: 

  1. Życie i działalność Oskara Kolberga. (proszę przekazać gotową prezentację do dnia 24.X.2014 r.)
  2. Jan Nowak- Jeziorański - spiker  wolności. ( termin przekazania prezentacji: do dnia 7.XI.2014 r.)
  3. Jan Karski - legendarny emisariusz. (termin przekazania prezentacji: do dnia 21.XI.2014 r.)

                                                 Organizator: p. H. Gawor