Bezpiecznie i zdrowo ..….na zajęciach edukacji

M.Leszczyńska
Odsłony: 5083

,,Edukacja dla bezpieczeństwa” to przedmiot realizowany w gimnazjum w klasie II, którego celem jest poznanie podstawowej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i nabycie umiejętności niezbędnych przy ochronie i ratowaniu zdrowia i życia. Aby przybliżyć tę tematykę uczniowie odwiedzali instytucje, które odpowiedzialne są za ratowanie życia i mienia ludzkiego.

     W siedzibie Straży Pożarnej z zainteresowaniem obejrzeli specjalistyczny sprzęt gaśniczy i ratunkowy. Wzbudziło to wiele emocji.

    W jednostce pogotowia ratunkowego uczniowie poznali wyposażenie karetki pogotowia. Ratownicy medyczni zapoznali zebranych ze sposobami udzielania pierwszej pomocy wykorzystując dostępne urządzenia. Instruowali, w jaki sposób należy postępować będąc świadkiem zdarzenia niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzkiego, przed przybyciem na miejsce służb ratowniczych.

  

  Na terenie szkoły odbyło się również spotkanie z panią Katarzyną Świątek – inspektorem Zarządzania Kryzysowego- wydziału  działającego przy Urzędzie Gminy Liw. Pani Świątek zapoznała uczniów z zagrożeniami na terenie gminy i poinformowała o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

    Dzięki tym spotkaniom uczniowie pozyskali praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.